top of page

Egzamin maturalny z matematyki

Poziom podstawowy

Egzamin maturalny jako przedmiot obowiązkowy jest zdawany na poziomie podstawowym. Egzamin trwa 170 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Arkusz maturalny z matematyki na poziomie podstawowym składa się z około 35 pytań. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi można zdobyć maksymalnie 50 punktów. Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy maturzysta musi podejść do niego i uzyskać z niego co najmniej 30%, aby zdać.

 

Zadania z matematyki na poziomie podstawowym mają pomóc określić w jakim stopniu opanowałeś wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego. Zadania w arkuszu mogą odwoływać się także do wcześniejszych etapów (I, II i III).

 

Podstawa programowa obejmuje trzy części – wymagania ogólne, szczegółowe i takie, które powinno się realizować na poziomie rozszerzonym. W arkuszu mogą pojawić się zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte.

 

Poziom rozszerzony

Egzamin maturalny jako przedmiot dodatkowy jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązywania problemów matematycznych. Arkusz maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym obejmuje około 15 pytań – kilka zamkniętych i otwartych zadań. Na rozwiązanie egzaminu masz 180 minut. Za wszystkie zadania możesz otrzymać maksymalnie 50 punktów.

 

Zadania na poziomie rozszerzonym mają sprawdzić, w jakim stopniu opanowałeś ogólne wymagania podstawy programowej. Za sprawą zmian – od 2015 roku – jest znacznie mniej skomplikowanych zadań z algorytmami, za to więcej pytań wymagających rozumienia terminów związanych z matematyką oraz takich, które mają sprawdzić umiejętność wybierania odpowiednich strategii matematycznych do różnych warunków.

bottom of page