top of page

Kurs maturalny

matura z angielskiego Gdynia

JĘZYKI:

angielski

niemiecki

hiszpański

rosyjski

włoski

francuski

DLA KOGO

Oferta adresowana do wszystkich uczniów planujących przystąpić do egzaminu maturalnego z języka angielskiego, zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym.

 

WARIANTY KURSU:
Proponujemy kursy maturalne w następujących wariantach:

Kurs maturalny w grupie do 4 osób – 40 godzin zajęć (bez ferii), poniżej opis kursu

Kurs maturalny feryjny*– 6 godzin zajęć,

Kurs maturalny indywidualny – ilość zajęć do uzgodnienia,

Kurs maturalny w grupie dwuosobowej (duet) – ilość zajęć do uzgodnienia.

 
*Kurs feryjny to forma warsztatów dla maturzystów, kładziemy nacisk głównie na pracy z arkuszami egzaminacyjnymi.

OPIS KURSU

Kurs ma formę intensywnego, efektywnego treningu egzaminacyjnego, w trakcie którego kursanci zapoznają się z materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczą się tzw. strategii i technik egzaminacyjnych. Nacisk kładziemy na przełamanie bariery językowej i efektywną komunikację w języku angielskim.

 

Matura Podstawowa- kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Kurs prowadzony jest w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych tj. przy części ustnej sprawdzane są umiejętności uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń, negocjowania oraz na podstawie ilustracji wymagane są umiejętności opisywania sytuacji, przedmiotów, miejsc i osób, a także wyrażania własnego zdania. Przy części pisemnej sprawdzane są umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, redagowania tekstów użytkowych. Poziom podstawowy obowiązuje wszystkich zdających bez wyjątku

 

Matura Rozszerzona kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Kurs prowadzony jest w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych tj. przy części ustnej sprawdzane są umiejętności opisywania i zaprezentowania materiału stymulującego, a także wyrażania i obrony własnego zdania. Przy części pisemnej sprawdzane są umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego i rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych, stosowania struktur leksykalno-gramatycznych oraz pisania dłuższego tekstu.

 

Kursy obejmują:

- powtórzenie materiału z języka angielskiego w zakresie podstawy programowej,

- usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy językowej zdobytej w szkole,

- rozwiązywanie i omawianie zadań egzaminacyjnych,

- mini próbne wewnętrzne egzaminy sprawdzające postępy w nauce.

 

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA KURSU

Po zakończeniu kursu kursant:

- zapozna się ze strukturą egzaminu, jego wymogami, typami pytań, technikami egzaminacyjnymi
  oraz kryteriami oceny,

- opanuje słownictwo i gramatykę wymagane na egzaminie,

- rozwinie podstawowe kompetencje mówienia, czytania i rozumienia ze słuchu,

- pozna i przećwiczy formy wypracowań spotykanych na egzaminie,

- podniesie swój ogólny poziom aktywnej i praktycznej znajomości angielskiego.

 

SZCZEGÓŁY KURSU 40h

Opłata za kurs: 343 zł / rata (7 rat)

Termin: kurs rozpoczyna się na przełomie września/października i trwa do końca kwietnia

Ilość osób w grupie: 3-4 osoby

Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu

Czas zajęć: 90 minut

 

Cena kursu obejmuje materiały do nauki rozdawane w trakcie zajęć,

Dostęp do aplikacji multimedialnej Maverick Fiszkoteka jest dodatkowo płatny.

 

Do kursu można dopisać się w dowolnym momencie w ciągu roku szkolnego (w zależności od indywidualnego stopnia zaawansowania językowego). Opłata za kurs jest wtedy wyliczana indywidualnie w zależności od terminu rozpoczęcia zajęć.

 

Podczas zimowej przerwy świątecznej oraz ferii - zajęcia grupowe w Mavericku się nie odbywają.

W okresie ferii prowadzimy warsztaty dla maturzystów (6h) – praca z arkuszami egzaminacyjnymi.

bottom of page