top of page

Kurs Maverick Teens

angielski dla dzieci online

JĘZYKI:

angielski

niemiecki

hiszpański

rosyjski

włoski

francuski

DLA KOGO

Kurs Maverick Teens jest kierowany dla uczniów klas V-VII szkoły podstawowej.

 

OPIS KURSU

Wprowadzamy właściwy danej grupie wiekowej materiał dydaktyczny w sposób przejrzysty i zrozumiały. Zajęcia mają na celu rozszerzyć wiedzę zdobywaną w szkolę oraz rozwinąć umiejętności komunikowania się w zakresie tematów takich jak m.in.: dom, szkoła, praca, rodzina, zakupy, podróże, przyroda, sport, zdrowie. Solidne podstawy języka to klucz do sukcesu w dalszej nauce oraz wstęp do przygotowania dzieci do egzaminu ósmoklasisty.

 

Jednym z głównych założeń naszych zajęć jest wzbudzanie naturalnej aktywności wśród uczniów i wykorzystywanie ich naturalnego entuzjazmu. Na zajęciach poruszane są zagadnienia dotyczące różnorodnych sytuacji, które dzieci spotykają w codziennym życiu. Umożliwiamy dzieciom rozwinięcie umiejętności pracy w zespole oraz staramy się możliwie najszerzej poszerzyć aktywne słownictwo uczniów.

 

Naukę z podręczników do języka obcego ograniczamy do minimum. Chcemy, by nasi kursanci doświadczali naturalnych i oryginalnych materiałów. Dzięki temu mogą zdobywać wiedzę, jak mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Dlatego na zajęciach korzystamy z materiałów Usborne, brytyjskiego wydawnictwa, które publikuje książki oferując zakres od beletrystyki, poprzez naukę czytania i literaturę popularnonaukową aż po naukę pisania własnych historii i książek.

 

Czytanie książek w oryginale powoduje, iż kursant myśli w języku angielskim, tworzy obrazy w wyobraźni w oparciu o angielskie słownictwo, rozumie emocje w języku angielskim, czyli totalnie zanurza się w tym języku. A to jest droga, dzięki której język obcy staje się naturalnym sposobem wyrażania siebie.

 

Kiedy już kursant wypełni się doświadczeniem języka angielskiego można swobodnie przejść do części twórczej – pisania własnych historii, opisów gier, recenzji seriali i filmów – wszystkiego, co pozostaje w kręgu zainteresowania młodego człowieka, a jednocześnie stanowi podwaliny pod dalsze użycie języka angielskiego w liceum, na studiach i w pracy.

 

W epoce, gdy w internecie możemy znaleźć wszystko, szczególnie ważny jest dostęp do materiałów przefiltrowanych, wysokiej jakości, gdzie mamy pewność merytorycznej doskonałości. I stąd wybór padł na brytyjskie wydawnictwo Usborne.

 

Techniki, które szczególnie wykorzystujemy to projekt, technika teatralna, stacji oraz gier. Ostatnia zasługuje na szczególne uznanie, ponieważ stymuluje myślenie strategiczne i jest niezwykle atrakcyjna dla młodego człowieka.

 

Niewielkie grupy umożliwiają każdemu dziecku zindywidualizowany i praktyczny udział w zajęciach.

Do wyłącznej dyspozycji oddajemy specjalnie przygotowaną przestronną salę.

 

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA KURSU

Po zakończeniu kursu Twoje dziecko:

- zbuduje językową pewność siebie,

- zacznie mówić płynnie i poprawnie,

- zrozumie gramatykę i będzie stosowało ją w praktyce,

- wzbogaci ogólny zasób słownictwa,

- pozna kulturę, tradycje i zwyczaje mieszkańców krajów obcojęzycznych,

- zdobędzie solidny grunt pod przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

 

SZCZEGÓŁY KURSU (zajęcia raz w tygodniu)

Opłata za kurs: 220 zł / rata (9 rat)

Termin: kurs rozpoczyna się w  ostatnim tygodniu września i trwa do zakończenia roku szkolnego

Ilość osób w grupie: 3-4 osoby

Ilość godzin: kurs obejmuje 33 godziny

Częstotliwość zajęć:  1 raz w tygodniu

Czas zajęć: 60 minut

 

SZCZEGÓŁY KURSU (zajęcia dwa razy w tygodniu)

Opłata za kurs: 440 zł / rata (9 rat)

Termin: kurs rozpoczyna się w  ostatnim tygodniu września i trwa do zakończenia roku szkolnego

Ilość osób w grupie: 3-4 osoby

Ilość godzin: kurs obejmuje 66 godzin

Częstotliwość zajęć:  2 razy w tygodniu

Czas zajęć: 60 minut

 

Jest też możliwość poprowadzenia zajęć indywidualnych i dwuosobowych oraz zajęć online. Odnośnie do szczegółów kursów,  prosimy o kontakt z sekretariatem.

Cena kursu obejmuje materiały do nauki rozdawane w trakcie zajęć.

Dostęp do aplikacji multimedialnej Maverick Fiszkoteka jest dodatkowo płatny.

 

Do kursu można dopisać się w dowolnym momencie w ciągu roku szkolnego (w zależności od dostępności miejsc w określonych grupach wiekowych). Opłata za kurs jest wtedy wyliczana indywidualnie w zależności od terminu rozpoczęcia zajęć.

 

Podczas zimowej przerwy świątecznej oraz ferii - zajęcia grupowe w Mavericku się nie odbywają.

bottom of page