top of page

Matematyka dla ósmoklasisty

test ósmoklasisty z matematyki.jpg

DLA KOGO

Kurs przygotowujący do Sprawdzianu Ósmoklasisty jest skierowany do uczniów z 8 klasy szkoły podstawowej, przystępujących do egzaminu z matematyki, którzy chcą ugruntować swoją wiedzę, udoskonalić umiejętności matematyczne, rozwinąć zdolność analizowania oraz poznać i przećwiczyć format zadań egzaminacyjnych.

 

WARIANTY KURSU:
W tym roku szkolnym proponujemy kursy dla ósmoklasistów w następujących wariantach:

Kurs ósmoklasisty w grupie do 4 osób – 40 godzin zajęć (bez ferii), poniżej opis kursu

Kurs ósmoklasisty feryjny* – 6 godzin zajęć,
Kurs ósmoklasisty indywidualny – ilość zajęć do uzgodnienia,

Kurs ósmoklasisty w grupie dwuosobowej (duet) – ilość zajęć do uzgodnienia,

Pogotowie matematyczne - doraźna pomoc w przygotowaniu do klasówek, sprawdzianów i egzaminów.

 
*Kurs feryjny to forma warsztatów dla ósmoklasistów, kładziemy nacisk głównie na pracy z arkuszami egzaminacyjnymi.

 

OPIS KURSU

Matematyka jest jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty. Kurs ma na celu przygotowanie kursantów do zdania egzaminu dla ósmoklasisty z matematyki. Sprawdzian ten obejmuje wiadomości i umiejętności nabyte przez uczniów na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych (klasy I-III i klasy IV-VIII).

 

W ramach kursu  zapewniamy wszechstronne przygotowanie do egzaminu wymagane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Kurs obejmuje:

- kompleksowe powtórzenie materiału z matematyki w zakresie podstawy programowej,

- podniesienie kompetencji kursantów w zakresie matematyki,

- rozwinięcie umiejętności sprawnego liczenia i rozumowania,

- rozwiązywanie i omawianie zadań egzaminacyjnych,

- bieżącą pomoc w ewentualnych problemach szkolnych,

- pomoce naukowe w postaci “pigułek” wiedzy – przygotowanych skryptów z teorią wymaganą na egzaminie,
- mini próbne wewnętrzne egzaminy sprawdzające postępy w nauce.

 

 

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA KURSU

Po zakończeniu kursu z matematyki w Salonie Maverick kursant:

- zapozna się ze strukturą egzaminu, jego wymogami, typami pytań oraz technikami egzaminacyjnymi,

- opanuje podstawę programową wymaganą na egzaminie,

- rozwinie swoją sprawność rachunkową, umiejętność wykorzystania i tworzenia informacji oraz rozumowania i argumentowania

- podniesie swój ogólny poziom w zakresie matematyki i tym samym ułatwi sobie naukę w szkole średniej.

 

SZCZEGÓŁY KURSU 40h

Opłata za kurs: 285 zł / rata (7 rat)

Termin: kurs rozpoczyna się w  na przełomie września/października i trwa do kwietnia 
Ilość osób w grupie: 3-4 osoby

Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu

Czas zajęć: 90 minut

Do kursu można dopisać się w dowolnym momencie w ciągu roku szkolnego. Opłata za kurs jest wtedy wyliczana indywidualnie w zależności od terminu rozpoczęcia zajęć.

bottom of page