top of page

Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

kurs polskiego dla obcokrajowców Gdynia

DLA KOGO

Kurs języka polskiego przeznaczony jest zarówno dla studentów z zagranicy,  klientów biznesowych, osób chcących uzyskać odpowiedni certyfikat oraz wszystkich obcokrajowców zainteresowanych nauką języka polskiego od podstaw lub chcących podnieść swoje kompetencje językowe.

OPIS KURSU

Główny nacisk położony jest na szybką i efektywną komunikację w języku polskim zarówno w sytuacjach codziennych, jak i w pracy zawodowej. W ramach kursu stosowane są ćwiczenia leksykalne, słuchowe, konwersacje. Gramatyki uczymy przy okazji wprowadzania zagadnień komunikacyjnych. Na wyższych poziomach zaawansowania nasi słuchacze rozwijają nabyte wcześniej umiejętności i jednocześnie poszerzają zasób praktycznego słownictwa.

W przypadku klientów biznesowych kurs obejmuje aktywną naukę języka polskiego w kontekście korespondencji służbowej, prezentacji, udziału w spotkaniach i innych codziennych spraw biurowych.

Staramy się pomóc naszym słuchaczom jak najszybciej pokonać barierę językową i kulturową oraz poczuć się swobodnie.

Na zajęciach będziemy korzystać z wszystkich dostępnych podręczników i materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego jako języka obcego.

Prowadzimy zajęcia grupowe i indywidualne w siedzibie Mavericka lub w firmie klienta.

KORZYŚCI PO KURSIE dla POCZĄTKUJĄCEGO:

- będziesz potrafił bezproblemowo porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach
  komunikacyjnych i w miejscach takich jak np. sklep, dworzec kolejowy, restauracja, kino,
  poruszanie się po mieście,

- będziesz rozumiał i tworzył proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy związane
  z życiem codziennym,

- będziesz czytał i rozumiał proste teksty informacyjne i reklamowe,

- będziesz potrafił udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania,

- zdobędziesz nową wiedzę o tradycjach i kulturze polskiej,

- przełamiesz barierę językową.

KORZYŚCI PO KURSIE dla ZAAWANSOWANEGO:

- będziesz porozumiewać się w szerokim zakresie sytuacji komunikacyjnych,

- rozszerzysz swoje słownictwo - zarówno aktywne, jak i pasywne,

- będziesz swobodnie i bez problemu wypowiadać się i dyskutować w szerokim zakresie tematów,

- będziesz potrafił opisywać doświadczenia, zdarzenia, a także zagadnienia abstrakcyjne,

- przełamiesz barierę językową,

- zdobędziesz nową wiedzę o tradycjach i kulturze polskiej,

 

KORZYŚCI PO KURSIE dla KLIENTA BIZNESOWEGO:

- rozszerzysz zakres aktywnego słownictwa specjalistycznego,

- osiągniesz swobodę użycia języka polskiego w szerokim zakresie sytuacji zawodowych,

- przełamiesz ogólną barierę językową,

- zdobędziesz nową wiedzę o tradycjach i kulturze polskiej.


SZCZEGÓŁY KURSU

Opłata za kurs: 347 PLN / rata miesięczna (9 rat)

Termin: kurs rozpoczyna się na przełomie września/października i trwa do czerwca następnego roku

Ilość osób w grupie: 3-4 osoby

Ilość godzin: kurs obejmuje 52 godzin 

Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu - zajęcia grupowe

Czas zajęć: 90 minut

Jest też możliwość poprowadzenia zajęć indywidualnych i dwuosobowych oraz zajęć online. Odnośnie do szczegółów kursów,  prosimy o kontakt z sekretariatem.

 

Cena kursu obejmuje materiały dydaktyczne rozdawane w trakcie zajęć,

Dostęp do aplikacji multimedialnej Maverick Fiszkoteka jest dodatkowo płatny.

Do kursu można dopisać się w dowolnym momencie w ciągu roku szkolnego (w zależności od indywidualnego stopnia zaawansowania językowego). Opłata za kurs jest wtedy wyliczana indywidualnie w zależności od terminu rozpoczęcia zajęć.

Jest możliwość zorganizowania zajęć dwa razy w tygodniu. Opłata za kurs będzie większa.

Podczas zimowej przerwy świątecznej oraz ferii - zajęcia grupowe w Mavericku się nie odbywają.

bottom of page